3 days ago

Zawiadomienie – szkolenia handlowe

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)read more...

3 days ago

Zaproszenie – szkolenia z portugalskiego

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

3 days ago

Publikacja – treningi z wiedzy o społeczeństwie

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://badanie- read more...

4 days ago

Decyzja – szkolenia z estońskiego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...

4 days ago

Zawiadomienie – warsztaty z obsługi klienta

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006htt read more...

6 days ago

Ołoszenie – szkolenia z socjologii

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttp://zarzadzanie-projektem. read more...

6 days ago

Informacja – szkolenia z prawa prasowego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://badanie-motywacji.com.pl/kursy-team-buildi read more...